innovative solutions for development

Archív článkov

Európska komisia schválila Programov rozvoja vidieka SR, ktorý je zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieckych spoločenstiev do roku 2020. Ministerstvo...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vytvára  priaznivejšie podmienky pre podnikanie  v poľnohospodárstve pre mladých, malých a rodinných  farmárov s cieľom riešiť generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku. Ďalšie...
Oznamujeme našim milým zákazníkom, že otvorili sme novú kanceláriu v Dunajskej Strede na adrese Veľkoblahovská cesta č.6750/9E v budove West Side. Tešíme sa na spoluprácu s našimi novými i súčasnými klientmi.
Grantový program Zelené oázy podporuje neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie...

Granty EHP a Nórska

21.10.2014 00:52
Ak máte záujem zorganizovať podujatie, konferenciu, seminár, či workshop, alebo sa na ňom zúčastniť, prípadne vycestovať na študijnú cestu v rámci kultúrnej, environmentálnej alebo sociálnej oblasti, Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre granty EHP a Nórska otvoril...
V Nadácii Orange vyhlásili jubilejný 10. ročník grantového programu Šanca pre váš región. V roku 2014 v rámci programu prerozdelia 90 000 EUR na projekty v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR. Okrem toho umožnia širokej verejnosti...
Tu si môžeťe prečítať aktuálnu verziu Operačneho Programu na obdobie 2014-2020. Vzhladom na to že programovacia rada dokument ešte neschválila, chceme dôrazniť že táto verzia nie je finálna. Ak máte pripomienky k obsahu tohto dokumentu prosím napíšte e-mail na nasledovnú adresu: HUSK_TO@vati.hu.
Grantový program pre optimistov Už 15. rok pomáha Nadácia Orange meniť svet na lepšie miesto pre všetkých a  riešiť problémy v rôznych oblastiach na Slovensku. Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, komunitám i jednotlivcom, ktorí s nadšením a s...
V období november 2013 – jul 2014 prebieha aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Lamač. Realizátorom aktualizácie je spoločnosť  Danube EuroConsulting. Ďalšie...
Centrálny koordinačný orgán predložil dňa 22. 1. 2014 návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 na medzirezortné pripomienkové konanie v termíne od 22. 1. 2014 do 4. 2. 2014. Predmetný dokument je dostupný na...
Záznamy: 21 - 30 zo 57
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>