innovative solutions for development

Služby

Naše služby ponúkame pre orgány štátnej správy, samosprávy, pre podnikateľskú a neziskovú sféru v nasledovných oblastiach:

 

 • konzultácie a poradenstvo v oblasti projektov
 • manažment projektov
 • partnerstvo a networking
 • marketing
 • projektový manažment
 • vypracovanie ekonomických a sociálnych analýz a štúdií
 • organizovanie workshopov a konferencií
 • príprava stratégií a rozvojových programov obcí, miest a regiónov
 • ekonomické a spoločenské analytické štúdie a prognózy
 • príprava informačných systémov a databáz
 • prieskumy verejnej mienky
 • príprava turistických rozvojových stratégií
 • príprava turistických marketingových publikácií
 • prednášky, školenia (štrukturálne fondy EÚ, regionálny rozvoj, projektový manažment, turizmus, marketing, cezhraničná spolupráca)
 • workshopy a konferencie
 • vypracovanie marketingových plánov, štúdií uskutočniteľnosti
 • vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, miest a regiónov

 

 
Ak by ste mali záujem o naše služby a spoluprácu, prosím kontaktujte nás.