innovative solutions for development

O nás

Vážený návštevník!

Vítam Vás na stránke Danube EuroConsulting s.r.o., ktorá je významnou odbornou dielňou na Slovensku pre lokálny a regionálny rozvoj ako aj pre strategické, ekonomické, environmentálne a spoločenské programovanie a plánovanie.

Naším cieľom je podporiť trvalo udržateľný rozvoj v obciach, mestách a regiónoch Slovenska a strednej Európy vypracovaním strategických plánov a programov, hospodárskych a spoločenských analýz, štúdií uskutočniteľnosti pre aktérov regionálneho rozvoja.

Popri strategickom plánovaní sa náš „think-tank” zaoberá aj písaním projektov a projektovým manažmentom, náš tím odborníkov poskytuje pomoc pri riešení projektov obciam, mestám a regiónom už vyše jedno desaťročie, zvyšuje konkurencieschopnosť samospráv, podnikateľských subjektov a neziskových organizácií.

V strednej Európe majú pohraničné oblasti špecifické podmienky rozvoja, častejšie majú hospodárske problémy ako iné regióny. Experti Danube EuroConsulting s.r.o. poznajú vplyv hraníc na regionálny rozvoj, kladú osobitný dôraz na zvýšenie konkurencieschopnosti pohraničných regiónov a regiónov obývaných národnostnými menšinami.

Na našej webstránke sa Vás usilujeme informovať o našich aktivitách, o aktuálnych grantoch a výzvach na predkladanie žiadostí, o významných podujatiach podporujúcich sociálny a ekonomický rozvoj Slovenska a strednej Európy. Zároveň ponúkame prehľad aj o našich významnejších úspechoch.

Ekonomické a spoločenské výskumy majú obrovský význam vo vývoji obcí, miest,  regiónov a krajín. Experti Danube EuroConsulting s.r.o. majú bohaté výskumné skúsenosti vo viacerých odboroch ekonomiky a spoločnosti, participovali sa v mnohých výskumných projektoch na Slovensku, ako aj v iných krajinách Strednej Európy podporujúcich ekonomický, sociálny a spoločenský rozvoj.

 

Rozhodujúcimi faktormi konkurencieschopnosti a spoločensko-ekonomického rastu sú inovácie, výskum/vývoj a odbornosť, ktoré  ponúka Danube EuroConsulting s.r.o..

Náš spoločný záujem je aby obce, mestá a regióny strednej Európy tvorili sieť, v ktorej by boli zabezpečené kvalitné prírodné podmienky, prosperujúci spoločenský a ekonomický rast. Pre tento cieľ ponúkame pomoc aktérom regionálneho rozvoja, budúcim žiadateľom, partnerom.

 

Verím, že budúcnosť staviame v strednej Európe a môžeme byť partnermi na tejto stavbe.

Želám Vám veľa úspešných projektov!

 

Gábor Lelkes, PhD.

riaditeľ