innovative solutions for development

Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2014-2020 je schválený

23.02.2015 23:02

Európska komisia schválila Programov rozvoja vidieka SR, ktorý je zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieckych spoločenstiev do roku 2020. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje konferencie na predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v nasledovných mestách:

Banská Bystrica, hotel Lux – 26. február 2015
Košice, hotel Yasmín – 27. február 2015
Dunajská Streda, hotel Therma – 2. marec 2015
Nitra, priestory výstaviska Agrokomplex – 6. marec 2015

Ďalšie informácie: https://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9083