innovative solutions for development

Šanca pre váš región 2014

13.05.2014 00:08

V Nadácii Orange vyhlásili jubilejný 10. ročník grantového programu Šanca pre váš región.

V roku 2014 v rámci programu prerozdelia 90 000 EUR na projekty v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR. Okrem toho umožnia širokej verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu prostredníctvom online hlasovania. Spomedzi 10, hodnotiacou komisiou vybraných, najzaujímavejších iniciatív budete môcť vybrať tri víťazné nápady, ktoré  budú mať šancu získať ďalšie financie na realizáciu svojich nápadov. Na podporu troch víťazných projektov vyčlení Nadácia Orange ďalších 3 000 EUR.

Uzávierka prijímania projektov je 15. máj 2014, do tohto dátumu musia byť projekty predložené.

Ďalšie informácie:

https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-sanca-pre-vas-region-2014?utm_source=cas&utm_medium=double_square&utm_content=300x600&utm_campaign=10188