innovative solutions for development

Archív článkov

Podpora rozvoja športu 2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi 2. výstavba detských ihrísk 3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 4. nákup športovej...
PRAJEME VÁM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018! :)
15. júna 2017 Agentúra EACEA  uverejnila výsledky marcovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami. Za Družobné mestá bolo zo Slovenska podporených 25 projektov a za Siete medzi mestami 1 projekt. Všetkým úspešným žiadateľom k výsledkom gratulujeme a zároveň ponúkame naše...
V programe Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020 boli schválené prvé projekty – 29 žiadostí o poskytnutie FP podaných v rámci prvej výzvy (SKHU/1601) pre Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Zoznam...
Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Vás srdečne pozýva na podujatie s názvom „Pohraničná spolupráca v oblasti pestovania konope”.   Miesto konania: Thermál Corvinus (aula kúpaliska), Reštaurácia Beatrix, Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder Dátum: 26. mája 2017...
Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS, s ručením obmedzeným, bolo organizátorom informačného seminára  „Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A  Slovensko-Maďarsko”, ktorý sa konal 26.apríla 2017 o 9.30 v Nitre (v budove  Agroinštitútu, Akademická 4,...
  OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY Dátum uzavretia bude posunutý z 28. februára 2017 na 31. marec 2017 z dôvodu úpravy postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO. Ďalším dôvodom je vydanie Metodického výkladu CKO č. 2  k postupu pri...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu vyhlásilo dňa 09.12.2016 výzvu na predkladanie projektov pre Program spolupráce Interreg V-A SK-AT. Program kladie osobitný dôraz na zriadenie a posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými organizáciami v...
Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB vyhlasuje grantovú schému Komunitné granty, v ktorej sa o konečných víťazoch rozhodne vo verejnom hlasovaní. Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite? Dobré vzťahy, príjemní ľudia, upravené prostredie, atmosféra pohody, zábava, ale aj...
Nadácia Orange dlhodobo rozvíja oblasť komunitného a regionálneho rozvoja, v rámci ktorej už zrealizovali dvanásť ročníkov grantového programu Šanca pre váš región a podporila stovky projektov po celom Slovensku. V roku 2016 tento program otvára s novým názvom...
Záznamy: 1 - 10 zo 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>