innovative solutions for development

Archív článkov

Enviromentálny fond (envirofond) zverejnil špecifikáciu podpory formou dotácie na rok 2020. Ďalšie informácie:  https://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie?fbclid=IwAR08SalIIdSOcFnRbrlhaBpDfR4IxSwZHD-yPGLQ32lKVPL11xwh5QBZY0A
Výzva Programu obnovy dediny (POD) pre rok 2020 je zatiaľ v štádiu príprav, výzva bude v priebehu dvoch týždňov zverejnená. Ďalšie informácie: https://www.obnovadediny.sk/pod-2020-informacia/
Podpora rozvoja športu 2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi 2. výstavba detských ihrísk 3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 4. nákup športovej...
PRAJEME VÁM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018! :)
15. júna 2017 Agentúra EACEA  uverejnila výsledky marcovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami. Za Družobné mestá bolo zo Slovenska podporených 25 projektov a za Siete medzi mestami 1 projekt. Všetkým úspešným žiadateľom k výsledkom gratulujeme a zároveň ponúkame naše...
V programe Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020 boli schválené prvé projekty – 29 žiadostí o poskytnutie FP podaných v rámci prvej výzvy (SKHU/1601) pre Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Zoznam...
Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Vás srdečne pozýva na podujatie s názvom „Pohraničná spolupráca v oblasti pestovania konope”.   Miesto konania: Thermál Corvinus (aula kúpaliska), Reštaurácia Beatrix, Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder Dátum: 26. mája 2017...
Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS, s ručením obmedzeným, bolo organizátorom informačného seminára  „Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A  Slovensko-Maďarsko”, ktorý sa konal 26.apríla 2017 o 9.30 v Nitre (v budove  Agroinštitútu, Akademická 4,...
  OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY Dátum uzavretia bude posunutý z 28. februára 2017 na 31. marec 2017 z dôvodu úpravy postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO. Ďalším dôvodom je vydanie Metodického výkladu CKO č. 2  k postupu pri...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu vyhlásilo dňa 09.12.2016 výzvu na predkladanie projektov pre Program spolupráce Interreg V-A SK-AT. Program kladie osobitný dôraz na zriadenie a posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými organizáciami v...
Záznamy: 1 - 10 zo 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>