innovative solutions for development

Európa pre občanov - výsledky marcovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami

16.06.2017 00:18

15. júna 2017 Agentúra EACEA  uverejnila výsledky marcovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami. Za Družobné mestá bolo zo Slovenska podporených 25 projektov a za Siete medzi mestami 1 projekt. Všetkým úspešným žiadateľom k výsledkom gratulujeme a zároveň ponúkame naše konzultačné služby pri príprave žiadostí o NFP s uzávierkou k 1. septembru 2017 (Opatrenie 2.1 Družobné mestá, Opatrenie 2.2 Siete medzi mestami).

Ďalšie informácie:

https://www.europapreobcanov.sk/index.php/news/164/18/Vysledky-marcovej-uzavierky-pre-opatrenia-DRUzOBNe-MESTa-a-SIETE-MEDZI-MESTAMI/