innovative solutions for development

Environmentálny fond - termín na predloženie žiadosti je do 31.10.2019

18.10.2019 16:37

Enviromentálny fond (envirofond) zverejnil špecifikáciu podpory formou dotácie na rok 2020. Ďalšie informácie: 

https://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie?fbclid=IwAR08SalIIdSOcFnRbrlhaBpDfR4IxSwZHD-yPGLQ32lKVPL11xwh5QBZY0A