innovative solutions for development

Archív článkov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu   v rámci   OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 3 – Cestovný...
Mestá a obce môžu získať až 10-tisíc eur aj na obnovu pamiatok či podporu kultúrnych podujatí   Chcete chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo svojej obce? Predložte svoj projekt a Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vám môže pomôcť váš sen uskutočniť....
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 10. januára 2013 šiesty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2012. Ďalšie informácie: https://www.msponline.sk/content/sutaz-inovativny-cin-roka-2012
Aktuálne výzvy Medzinárodného vyšehradského fondu: https://visegradfund.org/
Európska únia vyhlásila ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards, EEPA). Podrobnosti na adrese: https://www.nadsme.sk/sk/content/eu-hlada-pozoruhodne-firmy      
Aktuálne projektové výzvy z eurofondov sú dostupné na stránke: www.nsrr.sk

Nezamestnanosť v EÚ

30.01.2013 01:41
Aktuálny pohľad na nezamestnanosť v EÚ nájdete na stránke: https://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1
Záznamy: 51 - 57 zo 57
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6