innovative solutions for development

Súťaž Inovatívny čin roka 2012

11.03.2013 19:14

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 10. januára 2013 šiesty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2012. Ďalšie informácie:

https://www.msponline.sk/content/sutaz-inovativny-cin-roka-2012