innovative solutions for development

V programe Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020 boli schválené prvé projekty

23.05.2017 10:24

V programe Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020 boli schválené prvé projekty – 29 žiadostí o poskytnutie FP podaných v rámci prvej výzvy (SKHU/1601) pre Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Zoznam schválených projektov je možné stiahnuť tu:

https://www.skhu.eu/site/upload/579772fd43af3/59031439a510a/590316c7d156d.pdf