innovative solutions for development

Podpora rozvoja športu 2018

09.01.2018 01:30

Podpora rozvoja športu 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018

1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi
2. výstavba detských ihrísk
3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
4. nákup športovej výbavy.

 

Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia a najvyššia výška žiadanej a poskytnutej dotácie v nasledovnom rozpätí: 1. Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi od 35 000 EUR do 40 000 EUR; 2. Pre podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk od 8 000 EUR do 13 000 EUR; 3. Pre podprogram č. 3 − výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku od 10 000 EUR do 15 000 EUR; 4. Pre podprogram č. 4 − nákup športovej výbavy od 500 EUR do 9 000 EUR.

 

Termín predkladania žiadostí je do 5. marca 2018

Ďalšie informácie sú dostupné: https://www.sport.vlada.gov.sk/data/files/7111_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-programe-podpora-rozvoja-sportu-na-rok-2018.pdf

V prípade záujmu môžete nás kontaktovať na +421 905 836 049, alebo lelkes.phd@gmail.com.