innovative solutions for development

Program obnovy dediny (POD) 2020 - výzva bude v priebehu dvoch týždňov zverejnená

18.10.2019 16:31

Výzva Programu obnovy dediny (POD) pre rok 2020 je zatiaľ v štádiu príprav, výzva bude v priebehu dvoch týždňov zverejnená.

Ďalšie informácie: https://www.obnovadediny.sk/pod-2020-informacia/