innovative solutions for development

Návrh operačného Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko na obdobie 2014 – 2020

07.05.2014 00:46

Tu si môžeťe prečítať aktuálnu verziu Operačneho Programu na obdobie 2014-2020.
Vzhladom na to že programovacia rada dokument ešte neschválila, chceme dôrazniť že táto verzia nie je finálna.
Ak máte pripomienky k obsahu tohto dokumentu prosím napíšte e-mail na nasledovnú adresu: HUSK_TO@vati.hu.