innovative solutions for development

Nadácia Orange - Grantový program pre optimistov

15.04.2014 23:53

Grantový program pre optimistov

Už 15. rok pomáha Nadácia Orange meniť svet na lepšie miesto pre všetkých a  riešiť problémy v rôznych oblastiach na Slovensku. Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, komunitám i jednotlivcom, ktorí s nadšením a s cieľom zlepšovať svet okolo nás úspešne realizujú svoje optimistické projekty. 

Ako správni optimisti veríme, že veciam dávame nový zmysel. Aj v tomto roku sme sa preto rozhodli podporiť verejnoprospešné komunitné projekty organizácií i jednotlivcov, ktorí majú odvahu vziať iniciatívu do vlastných rúk a majú snahu napomáhať k pozitívnej zmene svojho bezprostredného okolia.

Druhý ročník Grantového programu pre optimistov je príležitosťou pre organizácie a aktívnych občanov získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu. Predpokladom na podporu užitočných nápadov je ich realizácia prostredníctvom dobrovoľníckej práce a verejnoprospešný charakter. Radi podporíme dobré nápady, ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme a premeníme na skutočnosť myšlienky, ktoré dokážu nadchnúť aj ďalších ľudí.

Nadácia Orange na podporu optimistických nápadov v rámci programu vyčlenila celkovo 15 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden nápad či projekt je 200 EUR.

Do grantového programu je možné predložiť projekt najneskôr do 22. apríla 2014 do 15:00 hod. vyplnením jednoduchého online formulára. Do hodnotiaceho procesu budú zaradené výlučne projekty predložené v elektronickej forme.

Ďalšie informácie: https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-grantovy-program-pre-optimistov