innovative solutions for development

Grantový program Zelené oázy - Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur

19.11.2014 10:49

Grantový program Zelené oázy podporuje neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant: 8. december 2014 o 16:00. Ďalšie info:

https://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html