innovative solutions for development

Štát sprístupňuje malým a mladým poľnohospodárom pôdu na podnikanie

25.01.2015 12:11

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vytvára  priaznivejšie podmienky pre podnikanie  v poľnohospodárstve pre mladých, malých a rodinných  farmárov s cieľom riešiť generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku. Ďalšie info:

https://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=1&id=9002