innovative solutions for development

Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 – medzirezortné pripomienkové konanie

28.01.2014 10:53

Centrálny koordinačný orgán predložil dňa 22. 1. 2014 návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 na medzirezortné pripomienkové konanie v termíne od 22. 1. 2014 do 4. 2. 2014. Predmetný dokument je dostupný na adrese:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=1174&matEID=6972