innovative solutions for development

Konferencie

Milý návštevník,

Vítam Vás na stránke Danube EuroConsulting s.r.o.. 

Naši experti už 15 rokov podporujú konkurencieschopnosť a trvalo udržateľný rozvoj na Slovensku, v Maďarsku a v ostatných krajinách strednej Európy riešením výskumných projektov, strategickým plánovaním, vypracovaním projektových žiadostí, analýz a štúdií uskutočniteľnosti, projektovým manažmentom. 

Dúfam, že informácie na tejto webovej stránke Vám pomôžu.

Ak naše aktivity vzbudili Váš záujem, prosím kontaktujte nás.

Gábor Lelkes, PhD.

riaditeľ

DanubeHIKE - one of our latest projects

Within the EU-funded project DanubeHIKE, the project partners developed a motivational brochure about hiking offers along the Danube and their potential.
Aim of this brochure is the motivation of tour operators, destinations and other tourism stakeholders to promote and/or improve sustainable hiking offers along the Danube.
The descriptive and illustrative presentation of best practice examples and the highlights along the Danube demonstrate the potential of tourism in the Danube region.
Moreover this brochure should serve as a good example and underline the potential of marketing not only one single country, but developing promotional material for hiking tourism along the entire Danube region. You can download this brochure via this link:
NFI_DanubeHIKE_Brosch_ENG_OK_Web_05.pdf (3,1 MB)

Aktuality - výzvy, udalosti, prehľad spoločnosti a ekonomiky

Strom roka 2013

20.05.2013 14:42
Stromy majú svoj nenahraditeľný význam v živote človeka, zaslúžia si našu pozornosť, starostlivosť...
Operačný program Bratislavský kraj podporí  „Zavádzanie a účinné využívanie prístupu...
Úrad vlády SR ako správca programu SK02 Prispôsebenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha...
Nadácia Orange sa dlhodobo strategicky venuje aj komunitnému rozvoju. Jej zámerom je motivovať a...
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>