innovative solutions for development

Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha

06.05.2013 16:24

Úrad vlády SR ako správca programu SK02 Prispôsebenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha vyhlasuje výzvu ACC02 na predkladanie žiadostí o projekt. Ďalšie info:

https://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-acc02-pre-program-sk02-prisposobenie-sa-zmene-klimy-prevencia-povodni-a-sucha/