innovative solutions for development

Šanca pre váš región 2013

30.04.2013 11:49

Nadácia Orange sa dlhodobo strategicky venuje aj komunitnému rozvoju. Jej zámerom je motivovať a podporovať všetkých, ktorí majú snahu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Už deviaty rok otvára pre aktívnych jednotlivcov a skupiny grantový program Šanca pre váš región.

V programe chce podporiť  projekty, ktorých cieľom je:

  • vytvárať miesta a príležitosti na stretávanie komunít a aktívne trávenie voľného času
  • zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok
  • rozvoj regionálneho cestovného ruchu

O grantovú podporu sa môžu uchádzať neformálne skupiny aktívnych občanov, mimovládne organizácie a kultúrne inštitúcie predložením projektu do 15. mája 2013.

Ďalšie info:

https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-prihlaste-svoj-napad-sanca-pre-vas-region