innovative solutions for development

Zelené oázy - 8. ročník grantového programu spoločnosti SLOVNAFT a.s. a Nadácie Ekopolis

06.11.2013 21:00

Program Zelené oázy podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni.

Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov spolupráce rôznorodých organizácií pri rozvoji územia Malého Dunaja v úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Program však podporuje aj projekty na celom území Slovenska.

Dôležitý termín grantového programu Zelené oázy 2014: 9. december 2013 o 16:00 hod. - uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu Zelené oázy
 

Ďalšie info: https://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html