innovative solutions for development

Výzva - Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13

10.10.2013 22:59

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. október 2013 do 12:00 hod.

Ďalšie informácie:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktualne-vyzvy/&id=27&page=1