innovative solutions for development

Seminár - Podpora inovácií v cestovnom ruchu

18.06.2013 20:35

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje  seminár „Podpora inovácií v cestovnom ruchu pomocou novej klastrovej koncepcie“, ktorý sa uskutoční 26. júna 2013 v Poprade.

Účasť na podujatí je bezplatná. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať on-line najneskôr do 21. júna 2013. Ďalšie informácie:

https://www.nadsme.sk/sk/content/seminar-podpora-inovacii-v-cr-pomocou-novej-klastrovej-koncepcie