innovative solutions for development

Šanca pre váš región 2015

24.04.2015 01:16

Nadácia Orange vyhlásila 11. ročník grantového programu Šanca pre váš región. V roku 2015 bude v  programe Šanca pre váš región prerozdelených 80 000 EUR na projekty v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR. Okrem toho Nadácia Orange opäť umožní aj širokej verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu prostredníctvom online hlasovania, do ktorého hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív. Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom systému e-grant, a to najneskôr do 14. mája 2015. 

Ďalšie informácie:

https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-sanca-pre-vas-region-2015