innovative solutions for development

Program obnovy dediny 2014

28.09.2013 13:33

Vyhlásený bol nový ročník Programu obnovy dediny. Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do 31. 10. 2013 18,00 (rozhoduje dátum doručenia na SAŽP nie dátum odoslania, ako to bolo po minulé roky).

Ďalšie informácie: https://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2014