innovative solutions for development

PODPORA VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST - 2

28.09.2013 12:47

INFORMÁCIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST V RÁMCI PROJEKTU XXI/A „PODPORA VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST - 2“

 

https://www.upsvar.sk/profil-verejneho-obstaravatela/vyzvy-ustredia-prace-socialnych-veci-a-rodiny-od-1.7.2013/np-xxi-a-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-2.html?page_id=331588