innovative solutions for development

Nadácia Orange - Spojme sa pre dobrú vec

06.05.2016 11:24

Nadácia Orange dlhodobo rozvíja oblasť komunitného a regionálneho rozvoja, v rámci ktorej už zrealizovali dvanásť ročníkov grantového programu Šanca pre váš región a podporila stovky projektov po celom Slovensku. V roku 2016 tento program otvára s novým názvom a v novom dizajne, v ktorom kladie dôraz na podporu aktívnych ľudí, všímavých voči druhým a svojmu okoliu, snažiacich sa prispievať k pozitívnemu dianiu v komunite, utužovaniu dobrých medziľudských a sociálnych vzťahov a podporujúcich vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov.

Nadácia Orange v programe Spojme sa pre dobrú vec vám dáva príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára.

 

Ďalšie informácie:

https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-spojme-sa-pre-dobru-vec