innovative solutions for development

Medzinárodný vyšehradský fond "Malé granty" do 6000 EUR

21.05.2013 09:35

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu. Uzávierka na malé granty do 6000 eur/projekt: 1.6.2013.

Ďalšie info: https://visegradfund.org/