innovative solutions for development

Medzinárodný vyšehradský fond: "Malé granty" do 6000 EUR a "Štandardné granty" okolo 10000–15000 EUR

05.07.2013 13:11

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu. Uzávierka na malé granty do 6000 eur/projekt: 1.9.2013. Uzávierka na štandardné granty (nad 6000 eur/projekt): 15.9.2013.

Ďalšie info: https://visegradfund.org/