innovative solutions for development

Projektindító sajtótájékoztató 2 szakközépiskolai programcsomaggal kapcsolatosan

2019.09.05 12:05

A szlovákiai iskolarendszer súlyos problémákkal küzd, évtizedek óta szükség volna oktatási reformokra, azonban komoly változást hozó lépéseket eddig a pozsonyi kormányok sem tették meg. A legnagyobb gondok közt kiemelendő, hogy a diákoknak átadott tudás gyakran kevés az életben való boldoguláshoz, mivel a központilag kiadott tankönyvek sokszor csak elméletben készítik fel a diákokat a munka világára, az oktatásban előírt központi tantervek nem a gyakorlati tudásra és a kreativitás fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.

 

2019. szeptember 4-én a dunaszerdahelyi Danube EuroConsulting Kft. a „Gyakorlati szakmai tananyagfejlesztés és oktatás tehetséggondozással egybekötve a felvidéki kereskedelmi és vidékfejlesztési szakközépiskolákban“ című pályázatával kapcsolatosan tartott projektindító sajtótájékoztatót a West Side irodaházban Dunaszerdahelyen. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a think-tank 2019-ben sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél, így a Magyar  Kormány támogatásának köszönhetően tananyagfejlesztést valósít meg 2019-szeptemberétől 2019 december végéig, majd ezt követően 2020 március végéig a pályázó 2 meghatározó szlovákiai magyar szakközépiskolai intézményben, a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián és a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában 100-100 diák számára tart gyakorlati szakmai képzést – mutatja be a programcsomagokat (az előbbi intézményben 4 órában, az utóbbi intézményben 8 árában). A pályázó ezzel kapcsolatosan ezen két magyar oktatási intézménnyel már 2019 májusában együttműködési megállapodást kötött a 2019/2020 iskolai tanévben megvalósuló gyakorlati szakmai oktatásról.

A nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián a „Forrásszerzés és pályázatíró tanfolyam” programcsomag kerül átadásra, melynek elsődleges célkitűzése az, hogy a diákok elsajátítsák a különböző pénzügyi forrásokhoz, alapokhoz kapcsolódó alapvető ismereteket és pályázatírási technikákat, gyakorlati készség szintjén pedig begyakorolják a hatékony módszereket, amelyek alapján képesek lesznek sikeres pályázati dokumentációt készíteni különböző támogatások lehívására.

A dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjainak számára elkészülő programcsomag ahhoz járul hozzá, hogy a diákok mélyebben megismerjék a turizmusfejlesztés stratégiai és gyakorlati környezetét. Ezen programcsomag elsődleges célkitűzése az, hogy a diákok elsajátítsák a turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó alapvető stratégiai és gyakorlati ismereteket, amelyek alapján képesek lesznek sikeres turizmusfejlesztési projekteket és programokat készíteni a régiók turisztikai értékeinek értékesítésére.

Lelkes Gábor, a Danube EuroConsulting Kft. igazgatója elmondta, hogy nem csak ezen 2 felvidéki magyar iskola diákjait szeretné segíteni a két tananyagcsomag átadásával, hanem az elkészült 2 programcsomag szabadon elérhető lesz majd a Danube EuroConsulting Kft. honlapján is (www.danubecon.eu) 2020. január 10-től. Végezetül elhangzott, hogy amennyiben más iskolák is megszólítják az intézményt majd a későbbiekben a rendhagyó órák megtartására az adott témakörökben (projekt menedzsment, közgazdaságtan, vidékfejlesztés, turizmus), akkor ők örömmel mennek ki a távolabbi magyarlakta régiókba is, hogy a felvidéki magyar nemzetrész valamennyi régiójának szakközépiskoláiba eljussanak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott tananyag programcsomagok a felvidéki magyar középiskolások versenyképességének a növelése érdekében.