innovative solutions for development

Pozvánka na KONFERENCIU

25.08.2014 16:43

Občianske združenie Mérey

M. Méreyho č. 512/11, 930 40  Štvrtok na Ostrove

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážená dáma, vážený pán!

 

Dovoľujeme si pozvať Vás na Záverečnú konferenciu k projektu s názvom „Határon átnyúló gazdasági kapacitás racionalizálás – Racionalizácia cezhraničnej hospodárskej kapacity“ – EcoRáció (kód projektu HUSK/1101/1.1.1/0356), ktorý realizuje Občianske združenie Mérey v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 - 2013 s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Konferencia sa uskutoční dňa  26.8.2014 o 9:00 hod. v podnikateľskom inkubátore v obci Štvrtok na Ostrove ( Hlavná ulica 4/12, Štvrtok na Ostrove ).

 

Plánovaný program:

 

8:30 – 9:00          Príchod účastníkov, registrácia

9:00 – 9:05          Úvodný príhovor predsedu Občianskeho združenia Mérey

9:05 – 9:15          Úvodný príhovor starostu obce Štvrtok na Ostrove a primátora mesta Gyömrő

9:15 – 9:55          Győző Mészáros (poľnohosp. poradca, SHR): Podporná politika                        v poľnohospodárstve na roky 2014 - 2020

9:55 – 10:20        Árpád Korpás (sprievodca cestovného ruchu): Prečo by mal prísť turista        do oblasti Malých Karpát? Môže sa formovať destinácia z dôležitého regiónu našej minulosti?

10:20 – 10:45      RNDr. Péter Dóka (RPIC Dunajská Streda): Podpora MSP v SR 

10:45 – 11:00      Diskusia, občerstvenie, prestávka

11:00 – 11:30      Mgr. Bödők Károly (Obchodná sieť Karpatského regiónu, vedúci kancelárie      v Dunajskej Strede): Možnosti malých a stredných podnikateľov v Karpatskom regióne

11:30 – 12:00      Rajkovics Péter (Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku): delszlovakia.sk – šanca v komunite

12:00 – 12:30      Géza Tokár (Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku): Tretí sektor a rozvoj regionov

12:30 –                 Diskusia, občerstvenie, záver konferencie

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

S pozdravom

 

...........................

 

     Ferenc Kiss

  Občianske združenie Mérey

 

Vo Štvrtku na Ostrove, 12.8.2014

 

Pre záujemcov zabezpečíme tlmočenie. Účasť prosíme potvrdiť mailom na adresu: lelkes.phd@gmail.com najneskôr do 25.8.2014.