innovative solutions for development

Pozvánka na KONFERENCIU

27.05.2014 21:19

Občianske združenie Mérey

M. Méreyho č. 512/11, 930 40  Štvrtok na Ostrove

 


Vážená dáma, vážený pán!

Dovoľujeme si pozvať Vás na úvodnú KONFERENCIU k projektu s názvom „Határon átnyúló gazdasági kapacitás racionalizálás – Racionalizácia cezhraničnej hospodárskej kapacity“ – EcoRáció (kód projektu HUSK/1101/1.1.1/0356), ktorý realizuje Občianske združenie Mérey v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 - 2013 s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Konferencia sa uskutoční dňa  6.6.2014 o 9:00 hod. v podnikateľskom inkubátore v obci Štvrtok na Ostrove ( Hlavná ulica 4/12, Štvrtok na Ostrove ).

 

Plánovaný program:

 

8:30 – 9:00          Príchod účastníkov, registrácia

9:00 – 9:05          Úvodný príhovor predsedu Občianskeho združenia Mérey

9:05 – 9:15          Úvodný príhovor starostu obce Štvrtok na Ostrove a primátora mesta Gyömrő

9:15 – 9:35          Mgr. Lelkes Gábor, PhD. (Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko): Predstavenie projektu „Racionalizácia cezhraničnej hospodárskej kapacity“- EcoRáció  

9:35 – 10:00        Ing. Denisa Lukáčová (Regionálna rozvojová agentúra Ister): Čo je podnikateľský inkubátor?

10:00 – 10:20      Dr. Kupcsok Lajos (Obchodná a priemyselná komora župy Pest a mesta Érd): Predstavenie komory a jej cezhraničných aktivít

10:20 – 10:50      Mgr. Bödők Károly (Obchodná sieť Karpatského regiónu, vedúci kancelárie v Dunajskej Strede): Rozvoj hospodárstva v Karpatskom regióne

10:50 – 11:10      Diskusia, občerstvenie, prestávka

11:10 – 11:40      Rajkovics Péter (Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku): Spoločne za ekonomický rozvoj

11:40 – 12:15      Ing. Farkas Iván, Ing. Horváth Csaba (Združenie maďarských ekonómov na Slovensku): Predstavenie Plánu Gábora Barossa

12:15 – 13:00      Diskusia, občerstvenie, záver konferencie

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

S pozdravom

 

...............

Ferenc Kiss

    Občianske združenie Mérey

 

 

 

Vo Štvrtku na Ostrove, 26.5.2014

 

Pre záujemcov zabezpečíme tlmočenie. Účasť prosíme potvrdiť mailom na adresu: lelkes.phd@gmail.com najneskôr do 4.6.2014.