innovative solutions for development

Pályázati lehetőség a Kisebbségi Kulturális Alapnál a magyar és roma kisebbség számára

2019.11.11 20:55

A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) meghirdette a 2020-ra szóló 1. pályázati kiírását a magyar és a roma kisebbség számára. A magyar kisebbség számára a professzionális és a nem professzionális művészeten kívül az összes programban lehet pályázni. Vagyis a teljes B program (sajtó és könyvkiadás) és az A program (közművelődés) az 1.2-es alprogram kivételével nyilvános. A pályázatok leadásának határideje 2019. december 4.

A pályázatokat elektronikusan (az alap regisztrációs oldalán) és papír alapon is be kell benyújtani a kötelezően csatolt mellékletekkel együtt. Ajánlott küldeményként postán az alap pozsonyi címére (Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, Bratislava  811 08) kell küldeni, ebben az esetben a postai bélyegzőn szereplő dátum nem lehet későbbi a leadási határidő dátumánál, illetve személyesen is leadható az alap irodájában.

A pályázók számára csökkennek az adminisztratív terhek. A kérvényhez már nem kell feddhetetlenségi bizonyítványt leadniuk, s a szerződés aláírásánál is kevesebb hivatalos dokumentumot kell benyújtaniuk az alaphoz. A most kiírt pályázatok elbírálásának nyilvánosságra hozatala várhatóan jövő év februárjában lesz. Jövőre körülbelül 4,2 millió eurós pénzkeret áll a magyar kisebbség rendelkezésére.

Szakmai segítségért a pályázók a Danube EuroConsulting munkatársaihoz is fordulhatnak, akik kellő szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek a pályázati rendszerről.

A Kisebbségi Kulturális Alap pályázati felhívását találja:

https://kultminor.sk/sk/novinky/551-fond-zverejnil-prvu-vyzvu-na-rok-2020