innovative solutions for development

Ismét lehetőség nyílik a magyar-szlovák határmenti térség fejlesztésére - 5. pályázati felhívás

2013.04.11 14:05

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a program Irányító Hatósága, együttműködésben a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumával, 2013. április 3-án megjelentette a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 ötödik pályázati felhívását.

Pályázati felhívás tárgya: Jelen pályázati felhívással a program öt beavatkozása nyílik meg a pályázók előtt. A támogatható tevékenységek pontos köre a Pályázati Útmutató 1.3-as fejezetében található meg, amely letölthető a www.husk-cbc.eu oldalról.

Finanszírozási forrás: A projektek az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság társfinanszírozásával valósulnak meg. E pályázati fel¬hívás keretében összesen 11 816 023,06 euró ERFA közösségi forrás áll rendelkezésre.


Támogatásra jogosult pályázók: Pályázat benyújtására és támogatásra jogosultak jellemzően az állami/önkormányzati és non-profit szervezetek. Erről részletesebben a Pályázati Útmutató 2.2-es fejezetében tájékozódhatnak. A pályázatokat magyar-szlovák partnerségben kell elkészíteni.

Pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus beadási határidő 2013. május 9. 14.00. az IMIR 2007-2013 Monitoring és Információs Rendszer erre szolgáló elektronikus pályázati felületén (IMIR 2007-2013 Front Office).

További információk:

https://www.husk-cbc.eu/hu/palyazati_kiirasok/ismet_lehetoseg_nyilik_a_magyarszlovak_hatarmenti_terseg_fejlesztesere__5_palyazati_felhivas_elektronikus_feluleten/60