innovative solutions for development

A szlovákiai turizmus kitűnő eredményei és ami mögötte van

2017.09.01 16:12

A napokban hozta nyilvánosságra a szlovákiai turizmust irányító építésügyi minisztérium azon jelentését, amelyben örvendenek a szárnyaló hazai turizmus eredményeinek. Globálisan jól teljesít ezen gazdasági ágazat, nem panaszkodhat a szállodaipar és a vendéglátóipar. A szlovákiai szálláshelyeket felkereső külföldi állampolgárok többsége Csehországból érkezik. 2015-ben 509 700 cseh turista keresett fel felvidéki szálláshelyet, ahol összesen 1 401 670 éjszakát töltöttek el (átlagosan 2,7 éjszakát). A cseh turistákat a lengyel és német turisták követik (168 358 fő, illetve 158 857 fő). A Szlovákiát Magyarországról felkereső turisták száma növekvő tendenciát mutat – míg 2015-ben 69 563 magyar állampolgár kereste fel a felvidéki szálláshelyek valamelyikét, addig 2014-ben csak 58 050  magyar állampolgár  szállt meg felvidéki szálláshelyen az utazása során.

2016-ban a felvidéki turizmus erősödése tovább folyt: az ország szálláshelyein megszállt turisták száma rekordot döntött - több mint 5 millió turista szállt meg. A turisztikai szolgáltatók ezen magas számot részben köszönhetik az egyes hazai desztinációk jobb marketingjének, valamint annak is, hogy a világ számos pontját a terrorizmus veszélye miatt az utazók elkerülik, s ezen kockázatos kirándulások helyett a választják a biztonságos felvidéki desztinációkat. A felvidéki szálláshelyeken megszállók mintegy 1/5-e a szomszédos országokból érkezik. 

Az elmúlt fél évtizedben a szálláshelyeken megszállt vendégek átlagos vendégéjszakáinak száma 2,8-2,9 közt mozgott, miközben a külföldi szállóvendégek által itt eltöltött átlagos vendégéjszakák száma mintegy 0,5 éjszakával alacsonyabb mint a hazai szállóvendégeké. Átlagosan legtovább tartózkodnak a hazai szálláshelyeken a romániai, az ukrán és a cseh szállóvendégek. A magyarországi szállóvendégek átlagosan 2,1 éjszakát töltenek el a felvidéki szállásokon.

Az elmúlt félévtizedben a szálláshelyeken megszállt vendégek átlagos vendégéjszakáinak száma 2,8-2,9 közt mozgott, miközben a külföldi szállóvendégek által itt eltöltött átlagos vendégéjszakák száma mintegy 0,5 éjszakával alacsonyabb mint a hazai szállóvendégeké. Átlagosan legtovább tartózkodnak a hazai szálláshelyeken a romániai, az ukrán és a cseh szállóvendégek. A magyarországi szállóvendégek átlagosan 2,1 éjszakát töltenek el a felvidéki szállásokon.

A fenti kedvező számok azonban nem jelentik azt, hogy az egész ország profitál a turizmus által előidézett bumm-ból. A dél-szlovákiai régiók többségében a turizmus csak alig-alig észrevehető, az falvak és városok infrastrukturális elszigeteltsége, elmaradottsága, illetve a meglévő hálózatok fejletlensége miatt kevés turista keresi fel ezen többségében magyar és roma kisebbség által lakott falvakat, régiókat (pl. Gömör, Nógrád). A jól működő turizmust olyan átfogó iparágként kell kezelni és megszervezni, amelyben a helyi, térségi szereplők, vállalkozók, önkormányzatok és civilek összefognak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a turisták és a látogatók igényeit maradéktalanul kielégítsék. (Pl. TDM, branding, PR, térségi marketing, humánerőforrás-fejlesztés, helyi termékek turisztikai értékesítés megszervezése, stb.).

 

A felvidéki szálláshelyeken megszállt vendégek száma a származási ország szerint

 2012-2016 közt

Ország, terület, mutató

2012

2013

2014

2015

2016

Csehország

491 136

492 713

436 699

509 700

621 475

Lengyelország

163 754

167 751

158 250

168 358

188 284

Magyarország

59 885

68 832

58 050

69 563

91 175

Ausztria

65 621

73 862

66 582

81 589

88 123

Ukrajna

39 458

79 988

55 185

51 591

52 850

Szomszéd országokból összesen

819 854

883 146

774 766

880 801

1 041 907

Franciaország

35 347

35 831

31 130

37 401

42 337

Hollandia

20 759

20 743

17 213

21 073

25 051

Spanyolország

17 969

19 355

15 965

27 258

33 946

Románia

21 485

23 147

22 756

27 904

31 476

Németország

135 897

153 814

138 444

158 857

178 047

Oroszország

40 817

54 471

41 137

29 664

35 919

Olaszország

50 377

53 969

48 994

59 294

65 050

Nagy Britannia

46 641

50 255

44 107

64 891

77 837

USA

30 128

35 815

30 200

40 553

45 670

Kína

16 317

15 882

14 390

28 154

41 332

Dél- Kórea

27 458

27 179

17 746

17 737

19 394

Külföldi szállóvendégek száma összesen

1 527 500

1 669 948

1 475 017

1 721 193

2 027 009

Hazai szállóvendégek száma összesen

2 246 562

2 378 557

2 252 693

2 609 056

2 996 620

Szállóvendégek száma összesen

3 774 062

4 048 505

3 727 710

4 330 249

5 023 629

Forrás: https://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=178834

 

 

 

A felvidéki szálláshelyeken megszállt vendégek átlagos vendégéjszakáinak száma a származási ország szerint  2012-2016 közt

Ország, terület, mutató

2012

2013

2014

2015

2016

Csehország

2,9

2,8

2,8

2,7

2,8

Lengyelország

2,7

2,6

2,6

2,6

2,5

Magyarország

2,2

2,1

2,2

2,2

2,1

Ausztria

2,1

2,0

2,0

1,9

1,9

Ukrajna

2,9

2,9

3,5

3,1

3,3

Szomszéd országokból összesen

2,7

2,7

2,7

2,6

2,6

Franciaország

2,1

2,0

2,1

2,0

2,0

Hollandia

2,3

2,3

2,2

2,3

2,2

Spanyolország

2,1

2,0

2,0

1,9

2,0

Románia

2,5

2,4

2,6

3,5

3,2

Németország

3,3

3,0

3,1

2,8

2,6

Oroszország

3,7

3,6

4,0

3,6

2,9

Olaszország

2,1

2,1

2,0

2,1

2,0

Nagy Britannia

2,1

2,1

2,0

2,1

2,1

USA

2,2

2,0

2,1

2,1

2,1

Kína

1,4

1,5

1,6

1,5

1,4

Dél- Kórea

2,3

1,7

1,7

2,4

1,7

Külföldi szállóvendégek összesen

2,7

2,6

2,6

2,6

2,5

Hazai szállóvendégek összesen

3,0

3,0

3,1

3,0

3,0

Szállóvendégek összesen

2,9

2,8

2,9

2,9

2,8

Forrás: https://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=178834

 

 

Az elmúlt években a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összességében emelkedő tendenciát mutatott: 2016-ban a felvidéki szállásokon összesen eltöltött vendégéjszakák száma 14 138 420 volt, szemben a 2012-es 10 908 200 mutatóval.

A felvidéki szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakáinak száma 2012-2016 közt

Ország, terület, mutató

2012

2013

2014

2015

2016

Külföldi szállóvendégek összesen

4 101 201

4 340 009

3 904 468

4 456 408

5 145 333

Hazai szállóvendégek összesen

6 806 999

7 146 562

6 995 966

7 893 672

8 993 087

Szállóvendégek összesen

10 908 200

11 486 571

10 900 434

12 350 080

14 138 420

Ezen elemzés elkészítését támogatta a Bethlen Gábor Alap a Felvidék turisztikai katasztere - turisztikai versenyképessége c. projekt keretében, amely A magyar kultúráért és oktatásért – Felvidéki regionális pályázati felhívás (2017.)  keretében nyert támogatást.